2KK PLZEŇ 61m² 

S nemovitostmi u kterých nejsou k dispozici fotky si umíme samozřejmě také poradit. Vizualizace tohoto bytu v developerském projektu byly tvořeny pouze na základě půdorysu.

Cenová kalkulace: 5ks vizualizací tří jednotlivých místností . . . . . . 3300Kč